"Cây tỷ đô" của Việt Nam đang lên cơn sốt được cả thế giới săn lùng: giá tăng 8 tháng liên tiếp, khách mua toàn ông lớn Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc

"Cây tỷ đô" của Việt Nam đang lên cơn sốt được cả thế giới săn lùng: giá tăng 8 tháng liên tiếp, khách mua toàn ông lớn