Mở đầu năm Giáp Thìn, một doanh nghiệp chi ra hơn 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức

Mở đầu năm Giáp Thìn, một doanh nghiệp chi ra hơn 1.500 tỷ đồng để trả cổ tức

Doanh nghiệp trả cổ tức đầu tiên của năm Giáp Thìn là một ngân hàng với hiệu quả sinh lời top đầu ngành. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) là doanh nghiệp đầu tiên chi trả cổ tức trong năm Giáp Thìn (2024). Đây là cổ tức tạm ứng năm 2023 của VIB. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng và với hơn 2.536,8 triệu cổ phiếu …