Sản xuất hồi phục, kim ngạch thương mại với châu Âu có thể sớm đạt 100 tỷ USD

Sản xuất hồi phục, kim ngạch thương mại với châu Âu có thể sớm đạt 100 tỷ USD

Theo S&P Global Market Intelligence, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam -PMI ghi nhận sự tăng trưởng trở lại vào đầu năm 2024. Tình hình kinh tế cải thiện khiến số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại. Sản xuất Việt Nam cải thiện ngay từ tháng đầu năm Tháng 1-2024, chỉ số PMI của Việt Nam lên mức 50,3 điểm so với 48,9 điểm của tháng 12-2023. Mức tăng trưởng không cao …