UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025

Tham gia đoàn công tác có đại diện của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Pháp luật (