30 lông dài thì đột tử, 50 lông mọc thì trường thọ, kinh nghiệm của người xưa muốn nói tới điều gì?

Trong quan niệm xa xưa, người ta cho rằng ngoại hình có liên hệ với sức khỏe và tuổi thọ. Thực ra điều đó có đúng ví như

Cậu bé 8 tuổi có IQ 146, "Những đứa trẻ thiên tài” đều có 3 đặc điểm chung, kiểm tra xem con bạn có không?

Không phải đứa trẻ nào cũng có 3 đặc điểm cho thấy sự phát triển vượt bật về trí tuệ này. Ở Tây An, Trung Quốc có một cậ