Máy bay chở tuyển thể thao Thái Lan bốc khói, hỏng điều hòa và nhốt hành khách hơn 3 giờ, nhiều người bị sốc nhiệt

Máy bay chở tuyển thể thao Thái Lan bốc khói, hỏng điều hòa và nhốt hành khách hơn 3 giờ, nhiều người bị sốc nhiệt Hệ th