Từ tháng 4/2024: Ra đường không có Bảo hiểm xe máy người dân bị CSGT xử phạt như thế nào?

Từ tháng 4/2024: Ra đường không có Bảo hiểm xe máy người dân bị CSGT xử phạt như thế nào?

Bảo hiểm xe máy bắt buộc là gì? Bảo hiểm xe máy bắt buộc chính là hìn thức bảo hiểm mà bất kỳ người sở hữu xe máy nào cũng cần phải có. Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc nên người dân khi không tham gia, sẽ bị xử phạt theo quy định. Như vậy từ nay người dân ra đường không mang theo bảo hiểm xe máy sẽ bị xử phạt ra sao hãy cùng tìm hiểu …