Tuổi già muốn sống hạnh phúc và viên mãn, nhất định phải nhớ '4 Đừng'

Tuổi già muốn sống hạnh phúc và viên mãn, nhất định phải nhớ '4 Đừng'

Về già làm thế nào để hưởng bình an và viên mãn, điều này tuy đơn giản những hiếm ai làm được vẹn trọn. Người xưa nói rằng, để thực sự hạnh phúc, hãy buông bỏ chấp niệm trong lòng và ghi nhớ những điều sau đây... Đừng tin “đông con thì nhiều phúc” Con cái là hạnh phúc, niềm tự hào của cha mẹ. Khi con còn nhỏ, có thể ta đặt nhiều kỳ vọng ở chúng, nhưng khi …